วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E10.HTML

ผ้าบาติก
Batik cloth


ราษฎรยะลาประกอบด้วยไทยพุทธและไทยมุสลิมเช่นเดียวกับจังหวัดภาคใต้อื่น ๆ มีวัฒนธรรม การแต่งกายคือนิยมนุ่งผ้าปาเต๊ะ หรือสวมใส่ผ้าบาติกที่มีสีสันลวดลายสะดุดตา ศิลปะการทำผ้าบาติกที่งดงามจึงมี ให้เห็นทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีผ้าคลุมผมสตรีและทำหมวกกะปีเยาะห์ ซึ่งทำจากผ้านำมาเย็บตกแต่งให้สวยงาม

    Yala

The Yala people include a mixture of Thai Buddhist and Thai Muslim and they dress very similarly in Pate or Batik clothes that are colorful and very popular. The production of Batik is very common, as is the production of headscarves and Ka-Pi-Yoh hats.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค