วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E11.HTML

ผ้าบาติก
Batik cloth

ราษฎรจังหวัดระนองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนผลิตภัณฑ์นั้น จังหวัดระนอง มีผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะที่ทำจากผ้าป่านมัสลิน ผ้าบาติกของจังหวัดระนองแพร่หลายและเป็นที่นิยมทั่วไป สามารถดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมผม เสื้อผา

    Ranong

The Majority of population in Ranong works on agricultural farms. Ranong Province makes Batik or Pate cloths from muslin and its products are well known. This cloth is made into headscarves, handkerchiefs, and clothing, but has many other uses as well.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค