รวม link - ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย จากพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/A_1/a_1.html

ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย 

ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

  1. ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย
  2. วิวัฒนาการของผ้า
  3. ผ้าไทยในยุคต่างๆ
  4. ประเภทของผ้า
  5. ภาพรวมผ้าทอในประเทศไทย
  6. กระบวนการทอผ้า