รวม link - ข้อมูลผ้าภาคเหนือ 11 จังหวัด จากพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/A_5/a_5.html

ข้อมูลผ้าภาคเหนือ

 1. ผ้าเมืองน่าน
 2. ผ้าเมืองแพร่
 3. ผ้าเมืองอุตรดิตถ์
 4. ผ้าเมืองสุโขทัย
 5. ผ้าเมืองตาก
 6. ผ้าเมืองพิษณุโลก
 7. ผ้าเมืองกำแพงเพชร
 8. ผ้าเมืองเพชรบูรณ์
 9. ผ้าเมืองพิจิตร
 10. ผ้าเมืองนครสวรรค์
 11. ผ้าเมืองอุทัยธานี

ขอขอบคุณ และอ้างอิงต้นฉบับจาก พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com