เรือนไทยภาคตะวันออก - เรือนแพ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/05/2009
ที่มา: 
บ้านทรงไทยดอทคอม www.bansongthai.com

6. เรือนแพ

เรือนแพทางภาคตะวันออกนี้อยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ ในลำน้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออก เส้นทางสัญจรที่สำคัญในอดีตก็ยังคงอาศัยแม่น้ำลำคลองอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางติดต่อกันระหว่างชุมชน หรือระหว่างเมืองกับชุมชนที่ห่างไกลกันออกไป แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่ แต่ลดน้อยลง เนื่องมาจากเกิดเส้นทางคมนาคมทางบกขึ้นอย่างมากมาย

เรือนแพที่ใช้ค้าขายในแม่น้ำบางปะกง ซึ่งส่วนหลังใช้เป็นที่พักอาศัย

ลักษณะโดยทั่วไปของเรือนแพมักจะทำเป็นรูปแบบเรือนทรงไทยที่มองได้เห็นชัดเจน ก็คือส่วนหลังคาซึ่งประกอบไปด้วย ปั้นลมเป็นยอดแหลมขึ้นไป มีเหงาปั้นลมประกอบที่ชายคา เรือนแพนี้มีขนาดและสัดส่วนเล็กกว่าเรือนทั่วไป ตัวเรือนทั่วไปเป็นเรือนฝากระดาน ด้านหน้าของเรือนแพเปิดโล่งตลอดใช้เป็นที่เก็บสินค้าและบริการแก่ลูกค้า เรือนแพลักษณะเช่นนี้ ด้านหน้าของฝาจะทำเป็นแบบบานเฟี้ยมที่พับเก็บได้หรือไม่ก็เป็นฝาหน้าถัง การวางพื้นเรือนอยู่บนโครงสร้างพื้นรองรับด้วยลูกบวบก็เพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำกระเซ็นขึ้นมาจากร่องพื้นเรือนได้โดยง่าย เมื่อยามมีคลื่น ตัวเรือนกับฝา ตรงตีนฝาโดยทำพื้นเป็นชานยื่นออกไป ตัวแพต้องมีห่วงและโซ่คล้องยึด อยู่กับหลักแพลำไม้ไผ่หรือต้นตาลที่ปักไว้เพื่อช่วยเรือนแพไม่ให้ลอยไปตาม กระแสน้ำ เรือนแพที่ลอยติดอยู่กับตลิ่งจะทำสะพานไม่ทอดเพื่อสัญจรไปมาระหว่างแพกับ ฝั่ง ขนาดของเรือนแพ หากจะมีการขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำเป็นแบบ 2 หลังแฝด ส่วนหลังคาก็จะเป็นแบบหลังคาแฝดเช่นกัน

เรือนแพที่พบในภาคตะวันออกปัจจุบันกำลังจะสูญไปจากลำน้ำแล้วและหากไม่มีการ อนุรักษ์ให้คงอยู่พร้อมกับการดำเนินชีวิตของผู้อาศัยเรือนแพให้อยู่ในสภาพ เดิมได้แล้วอีกไม่นานก็คงจะหมดสิ้นไปในที่สุด

อ้างอิงต้นฉบับ : http://www.bansongthai.com/content/view/86/31/1/9/

ย้อนกลับไปที่หน้า รวม link เรือนไทยภาคตะวันออก ข้อมูลจากบ้านทรงไทยดอทคอม