รวม link - การสร้างบ้านแบบพื้นบ้านภาคตะวันออก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
06/05/2009
ที่มา: 
บ้านทรงไทยดอทคอม www.bansongthai.com

การสร้างบ้านแบบพื้นบ้านภาคตะวันออก

ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือนพักอาศัยของภาคตะวันออกก็เช่นกัน คือ จะมีรูปแบบลักษณะส่วนร่วมกับแบบอย่างของเรือนพักอาศัยทั่วไปในภาคกลางแต่ อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยอีกหลายประการอันเป็นลักษณะของท้องถิ่นภาคตะวัน ออก ที่เป็นส่วนสำคัญในการเกิดรูปแบบของเรือนพักอาศัย ที่พอจะจำแนกแบบอย่างเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างไป จากในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของภาคกลางได้บ้าง เรือนพักอาศัยของภาคตะวันออกนี้ จากร่องรอยที่เหลืออยู่เป็นหลักฐานเดิมอยู่บางส่วนนั้น พอที่จะจำแนกให้เห็นถึงความเด่นชัดจากกลุ่มต่างๆ ได้ คือ

1. เรือนท้องถิ่นในชนบท

2. เรือนชาวประมง

3. เรือนร้านค้าริมทาง

4. เรือนชาวนาเกลือ

5. เรือนชาวสวน

6. เรือนแพ

อ้างอิงต้นฉบับ : http://www.bansongthai.com/content/view/86/31/1/3/

สรุป  รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านในภาคตะวันออก สะท้อนให้เห็นประวัติความเป็นมาของชุมชนยุคแรกที่มีการสร้างบ้านเรือนไทยแบบเรือนไทยเดิม คนในภาคตะวันออกได้ปรับเทคโนโลยีการสร้างบ้านให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดเรือนชาวสวน เรือนชาวประมง เรือนแพ เรือนนาเกลือ แสดงให้เห็นการคลี่คลายประวัติศาสตร์ชุมชน รวมทั้งอิทธิพลของปัจจัยภายนอกแสดงให้เห็นจากการสร้างบ้านทรงมะนิลา ซึ่งเป็นอิทธิพลของอารยธรรมภายนอกชุมชน แสดงให้เห็นภูมิปัญญาการสร้างบ้านของคนภาคตะวันออก

data source : http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/Eastern_Thai_House/menu.htm

รวมรูปภาพบ้านภาคตะวันออก

อ้างอิงต้นฉบับ : http://www.bansongthai.com/content/view/86/31/1/11/ 


  กลับไปหน้ารวม link เรือนไทยทุกภาค ข้อมูลจากบ้านทรงไทยดอทคอมที่นี่