หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.แม่ฮ่องสอน 1 - จาก www.photoontour.com

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/05/2009
ทางเข้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.แม่ฮ่องสอน ทางเข้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.แม่ฮ่องสอน ภายในหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ที่โด่งดังไปทัวโลก บ้านชาวกะเหรี่ยงแบบดั่งเดิม และบ้านสมัยใหม่ ที่แข็งแรงแน่นหนาขึ้น บ้านชาวกะเหรี่ยงแบบดั่งเดิม และบ้านสมัยใหม่ ที่แข็งแรงแน่นหนาขึ้น มันเผารสชาติดี อร่อย บริเวณขายของที่ระลึก และเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน บริเวณขายของที่ระลึก และเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน บ้านแบบเก่า หลังคามุงด้วยตองตึง (คล้ายใบต้นสัก) สินค้าชาวกะเหรี่ยงที่ขายดี สินค้าชาวกะเหรี่ยงที่ขายดี บรรยากาศในหมู่บ้านกะเหรี่ยง บริเวณขายของที่ระลึก บรรยากาศในหมู่บ้านกะเหรี่ยง บริเวณขายของที่ระลึก บรรยากาศในหมู่บ้านกะเหรี่ยง บริเวณขายของที่ระลึก บรรยากาศในหมู่บ้านกะเหรี่ยง บริเวณขายของที่ระลึก หมู่บ้านกะเหรี่ยงตั้งอยู่ในป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น และทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไม่ขาดสาย หมู่บ้านกะเหรี่ยงตั้งอยู่ในป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น และทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไม่ขาดสาย
ที่มา: 
เว็บไซต์โฟโต้ออนทัวร์ http://www.photoontour.com

ภาพ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.แม่ฮ่องสอ