หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.แม่ฮ่องสอน 3 - จาก www.photoontour.com

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/05/2009
ทางออกหมู่บ้าน มีต้นไม้ใหญ่ที่หายากหลายชนิด เช่นไม้แดง (ไม้เนื้อแข็ง)
ที่มา: 
เว็บไซต์โฟโต้ออนทัวร์ http://www.photoontour.com

หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.แม่ฮ่องสอน