วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/06/2009
ที่มา: 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/book1/default.aspx

ข้าว : ปฐมบทของชีวิตไทย


สารบัญ

Rice: The Staple of Thai Society

Rice Planting Tools

Rice Harvest

Rice Kneading

From Grains into Rice

A Thai Meal

ขอขอบคุณและอ้างอิงแหล่งที่มา : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/book1/default.aspx

* หมายเหตุ ข้อมูลนี้เว็บไซต์ openbase เพียงทำหน้าที่ link นำผู้ใช้ไปยังแหล่งข้อมูล หากท่านประสงค์นำข้อมูลไปใช้ต่อโปรดขออนุญาตไปยังเจ้าของข้อมูลตามระบุแหล่ง ที่มา และปฏิบัติตามที่เจ้าของข้อมูลระบุเงื่อนไขในการเผยแพร่