การนวดข้าว

ความเชื่อและพิธีกรรม - การนวดหรือการฟาดข้าว

การนวดหรือการฟาดข้าว - ความเชื่อและพิธีกรรม
(ศรีเลา เกษพรหม ผู้เขียน)

วิธีป้องกันผีขโมยข้าวเปลือก


:: ไม้นะโมตาบอด ::

การขนข้าว (2) - วิธีการขนข้าว:: มัดข้าวเสียบที่ปลายหลาว :: (ภาพจากพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง จังหวัดเชียงใหม่)

 

การขนข้าว (1) - อุปกรณ์การขนข้าว

การขนย้ายข้าวเฟ่า

เมื่อข้าวที่ตากไว้แห้งดีแล้ว ชาวไร่ชาวนาจะเก็บรวบรวมข้าวที่วางตากไว้ เรียกว่า “เมาะข้าว” นำมารวมกันบนตอข้าวเป็นกองๆ ข้าวแต่ละกองนี้เรียกว่า “ข้าวเฟ่า”

Syndicate content