อากาศวิปริต เอลนีโญและลานีญาในไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/04/2011
ที่มา: 
ผอ.พงศ์กฤษณ์ เสนีวงค์
ไฟล์แนบขนาด
elneeyo_laneeyo.pdf526.54 KB