ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงร่วมนมัสการ "องค์พระบรมธาตุเจดีย์"นครชุม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
03/04/2008
ที่มา: 
http://www.karencenter.com/

ชาวเขาเผ่ายางร่วมนมัสการ "องค์พระบรมธาตุเจดีย์"นครชุม

ข่าวสด Tuesday, October 23, 2007

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวเขาเผ่าปกากะญอ หรือ เผ่ายาง จาก 4 หมู่บ้านในอ.คลองลาน ได้แก่ บ้านกะเหรี่ยง ต.คลองลานพัฒนา บ้านปางควาย ต.คลองน้ำไหล บ้านวุ้งกระสังข์ ต.โป่งน้ำร้อน และบ้านเพชรจะขอ ต.สักงาม ได้พากันแต่งชุดประจำเผ่า ทุกเพศทุกวัยได้พากันเดินทางมาสักการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมทั้งทอดผ้าป่าแด่พระภิกษุสงฆ์ สืบเนื่องจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุเจดียาราม ฝั่งนครชุม  เป็นพระบรมธาตุองค์เดียวในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นวัดที่สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครชุม เป็นพระอารามหลวงประจำเมือง สร้างเมื่อปี พ.ศ.1762 ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 3 นครชุม ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย อยู่ราว 300 ปี กระทั่ง พ.ศ.2329 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม เดินทางมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชร ได้อ่านศิลาจารึกหลักที่ 3 นครชุม ทราบว่ามีพระเจดีย์ 3 องค์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง จึงได้ให้เจ้าเมืองกำแพงเพชร ป่าวร้องให้ประชาชนแผ้วถาง พบเจดีย์ 3 องค์ ตามจารึก ได้ช่วยกันปฏิสังขรณ์ ในปี พ.ศ.2414 พะโป้วพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงหรือปกากะญอ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวปกากะญอ และมีใจศรัทธาจึงได้บูรณะขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นพระเจดีย์ใหญ่ครอบพระเจดีย์ 3 องค์รวมกันเป็นองค์เดียวดังเห็นในปัจจุบัน

ชาวเขาเผ่าปกากะญอคนหนึ่ง เปิดเผยว่า พระยาตะกา และนายฮ้อยพะโป้ว คือ บรรพบุรุษต้นตระกูลชาวปกากะญอ หรือเผ่ายาง เมื่อถึงเทศกาลนบพระเล่นเพลง ชาวกะเหรี่ยงจะพากันมากราบไหว้บูชาเจดีย์ที่บรรพบุรุษได้บูรณะไว้ เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัว ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ครอบครัวมีความสุข โดยพิธีกรรมที่ได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้ ได้แก่ การถวายผ้าป่าแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้น หมอผีประจำหมู่บ้านของเผ่าเป็นผู้นำเดินบวงสรวงรอบพระบรมธาตุ และกราบไหว้พระบรมธาตุ และการร้องรำทำเพลงตามประเพณี

หน้า 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ้างอิงจาก : http://www.karencenter.com/