ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (2)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
30/07/2008
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (2)

4. ลายสิบสองหน่วยตัด

ลายสิบสองหน่วยตัด หมายถึงลายหลักที่มีขอ 12 ขอ ล้อมรอบดอกไม้ที่ทอไว้ตรงกลางประกอบกันเป็นดอก มีขาพันทำเป็นสามเหลี่ยมและยังมีนกคาบหรือฝูงหงส์เล็กๆ อยู่ด้วย ลายนี้ใช้ต่อกับ ซิ่นตาหว้า


 
5.ลายมนสิบหก

ลายมนสิบหก คือลายหลักที่มีมุม 16 มุม ตัวลายคล้ายลายสิบสองหน่วยตัดแต่ขอที่ล้อมรอบดอกไม้มี 16 ขอส่วนประกอบก็เหมือนกับลายหลักอื่นๆ ใช้ต่อกับซิ่นตาเติบ


6. ลายน้ำอ่าง

ลายน้ำอ่าง คือลายหลักที่มีหงส์ 2 ตัวคาบดอกไม้ร่วมกัน คล้ายกับหงส์สองตัวคาบดอกไม้ในอ่างน้ำ ลายนี้ผู้หญิงชวนพวนหาดเสี้ยวนิยมใช้มากที่สุด เป็นลายที่เด่นสะดุดตา  ลายนี้ต้องต่อด้วยซิ่นเข็น


 

    
7. ลายสองท้อง

ลายสองท้อง เป็นลายที่แปลกกว่าลายอื่นคือครึ่งหนึ่งของลายจะเป็นสีดำและอีกครึ่งหนึ่ง เป็นสีแดง เวลาจะพุ่งกระสวย 2 สี แต่จะไม่ปล่อยให้กระสวยพุ่งไปตลอดซิ่น เมื่อปล่อยกระสวยด้ายสีดำมาถึงลายที่กำหนดแล้วก็จะย้อนกับ ทำให้มีสีดำเพียงครึ่งเดียว แล้วจึงปล่อยกระสวยด้ายสีแดงมาด้วยวิธีเดียวกัน ลายหลักลายนี้ต้องต่อด้วยซิ่นน้ำอ่อย


  

8. ลายแปดขอ
ลายแปดขอ หมายถึงลายที่เหมือนกับลายมนสิบหก แต่ย่อขนาดให้เล็กลง ใช้ต่อกับซิ่นอ้อมแดง9. ลายสี่ขอ

ลายสี่ขอ เป็นลายที่เครื่องประกอบลายมีขนาดเล็กๆ สำหรับต่อเชิงซิ่นสำหรับเด็ก ลายนี้ต่อด้วยซิ่นตาหว้า


ต้นฉบับ :

http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/NaNa_July/thaiphuan/thaiphuan2/thaiphuan2.html 

http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/NaNa_July/thaiphuan/thaiphuan3/thaiphuan3.html