สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทผ้าไหม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
22/08/2008
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

สุดยอดผ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ประเภทผ้าไหม
รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมมัดหมี่

ความเป็นมา

ผ้าไหมมัดหมี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนอีสานที่มีวิธีการสร้างลายผ้าไหมด้วยวิธีโบราณสืบต่อกันมาช้านานโดยนำเส้นไหมมามัดเป็นลวดลายแล้วย้อมเป็นสีต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน เมื่อนำเส้นไหมที่มัดและย้อมสีแล้วไปทอก็จะได้ผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงามซึ่งกรรมวิธีมัดและย้อมเส้นไหมนี้เองนำมาซึ่งชื่อผ้า“มัดหมี่”

จุดเด่น  เนื่องจากผ้าไหมมัดหมี่ต้องมัดย้อมด้วยมือเท่านั้น เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มาก จะช่วยได้ก็แค่บางอย่างเท่านั้น ผ้าไหมมัดหมี่จึงมีเอกลักษณ์หรือลวดลายเฉพาะตัว ทอโดยผู้ชำนาญงานและฝีมือประณีต

สถานที่ติดต่อ  ร้านชินไหม-ฝ้าย เลขที่ 291-292 ถ.แจ้งสนิท  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ผ้าขิดไหม

ความเป็นมา

ผ้าขิดไหมเป็นผ้าที่ทำยากและใช้ความประณีตสูง มีต้นแบบมาจากปู่ย่าตายาย ซึ่งผลิตหมอนขิดและผ้าใช้สอยในครั้งโบราณปัจจุบันมีการประยุกต์และพัฒนามาเป็นผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ และมีความสวยงาม

จุดเด่น ทอขึ้นอย่างประณีต ควบคุมการทอโดยผู้ชำนาญการ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จึงได้ผ้าทอที่เนื้อแน่น คุณภาพดีสีสวย และมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์

สถานที่ติดต่อ นางลำดวน  นันทะสุธา เลขที่ 231 หมู่ที่ 2  บ้านโพธิ์ค้ำ ต.กุดแห่  อ.นากลาง  จ.หนองบันลำภู 39170


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ผ้าไหมมัดหมี่

ความเป็นมา

การทอผ้ามัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ  สืบทอดวิธีการทอมือด้วยกี่พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือดั้งเดิมของบรรพบุรุษ แต่ได้นำลวดลายโบราณ ชื่อลายหมี่ขอทบเชือกมาประยุกต์และเปลี่ยนจากการใช้ย้อมสีธรรมชาติเป็นการย้อมด้วยสีเคมีสำเร็จรูป  

จุดเด่น  ฝีมือการทอสม่ำเสมอ เพราะทอด้วยมือ  สีสันสดใส สวยงามด้วยสีเคมี

สถานที่ติดต่อ  กลุ่มผู้ทอผ้าไหม  บ้านแฝก-โนนสำราญ  เลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ต.สามเมือง  กิ่ง อ.สีดา จ.นครราชสีมา  30430

ขอบคุณ
เนื้อหาและรูปภาพจากหนังสือสุดยอดผ้าไทย
ต้นฉบับ : http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/Toptextile/Toptextile2/toptextile2.html