ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00001 ซิ่นหมี่โลด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ลำดับที่ 00001 ซิ่นหมี่โลด
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ลำดับที่ :  00001

รหัส :  01-01-01-000001

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ขอน้อย

ขนาด กว้าง :  145

ยาว :  106

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน


หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

 

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  69

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ไหม ใช้เทคนิคมัดหมี่ สีแดง ดำ เหลือง เขียว

ตีนซิ่น สูง :  37

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยไหมสีขาว สีเขียว และฝ้ายสีเหลือง สีดำ สีหมากรุก

เส้นยืน : -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร