ผ้าฝ้าย

จุลสารเส้นฝ้ายสายไหม พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2551

จุลสารเส้นฝ้ายสายไหม พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2551

เป็นจุลสารเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  ของพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00081 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00081 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ :  00081

รหัส :  01-23-01-000081

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และการจก

ขนาด กว้าง : 72

ยาว :  95

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00080 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ 00080 ซิ่นหมี่ตา

ลำดับที่ :  00080

รหัส :  01-23-01-000080

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และการจก

ขนาด กว้าง : 57

ยาว :  90

สูง :  0

ราคา :  .00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00079 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00079 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00079

รหัส :  01-23-01-000079

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และการจก

ขนาด กว้าง : 66

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  .00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00078 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00078 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00078

รหัส :  01-23-01-000078

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และการจก

ขนาด กว้าง : 71

ยาว :  97

สูง :  0

ราคา :  .00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00077 ผ้าปูนอน (ผ้าล้อ)

ลำดับที่ 00077 ผ้าปูนอน (ผ้าล้อ)

ลำดับที่ :  00077

รหัส :  01-29-13-000077

ชื่อผ้า :  ผ้าปูนอน (ผ้าล้อ)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการขิด

ขนาด กว้าง : 68

ยาว :  154

สูง :  0

ราคา :  400.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00076 ผ้าหน้ามุ้ง

ลำดับที่ 00076 ผ้าหน้ามุ้ง

ลำดับที่ :  00076

รหัส :  01-28-08-000076

ชื่อผ้า :  ผ้าหน้ามุ้ง

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 55

ยาว :  168

สูง :  0

ราคา :  1800.00

จำนวน :  1 ผืน

Syndicate content