ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00002 ซิ่นหมี่โลด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ลำดับที่ 00002 ซิ่นหมี่โลด
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00002

รหัส :  01-01-01-000002

 

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ไหมและ ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่โคม

ขนาด กว้าง :  144

ยาว :  106

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

 

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  73

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีแดง

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ไหมใช้เทคนิคการมัดหมี่ สีแดงแล้วแต้มด้วยสีเหลือง เขียว ดำ

ตีนซิ่น สูง :  33

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :   ฝ้ายคู่ สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยไหมสีขาว ฟ้า และฝ้ายสีดำ เหลือง ส้ม

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา

 

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร