ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00063 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00063 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00063

รหัส :  01-23-07-000063

ชื่อผ้า :  หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 51

ยาว :  52

สูง :  33

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  บริจาค

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :  -

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  -

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง : -

สภาพ :  ชำรุดนิดหน่อย

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ : -

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร