ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00065 ซิ่นหมี่โลด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00065 ซิ่นหมี่โลด
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00065

รหัส :  01-24-01-000065

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และจก

ขนาด กว้าง : 61

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  61

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีม่วง

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ไหมใช้เทคนิคมัดหมี่สีม่วง,เขียว,ขาว

ตีนซิ่น สูง :  34.5

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีขาว,ดำ,เหลือง,เขียว ,ส้ม

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง : -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากอุทัยธานี

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร