ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00067 ซิ่นหมี่ตา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00067 ซิ่นหมี่ตา
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00067

รหัส :  01-25-01-000067

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่,จก,ขิด

ขนาด กว้าง : 73

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  68

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีแดง

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ไหมใช้เทคนิคมัดหมี่สีแดง,เหลือง,ขาว,ดำ,เขียวทอสลับด้วยเทคนิคการขิดโดยไหมสีขาว,เหลือง

ตีนซิ่น สูง :  27.5

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : ฝ้ายคู่สีแดงโดยใช้เทคนิคการจกด้วยไหมสีเขียว,ดำ,ส้ม,เหลือง,ขาว

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง : -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากอุทัยธานี

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร