ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00068 ผ้าห่มลาย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00068 ผ้าห่มลาย
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00068

รหัส :  01-26-03-000068

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 100

ยาว :  197

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :-

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : -

เส้นยืน :  ฝ้ายสีขาว

เส้นพุ่ง : ฝ้ายสีขาวใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีแดง,เขียว,ดำ,ส้มทอเหมือนกัน 2 ผืนแล้วจึงเย็บต่อเข้าด้วยการทั้ง 3 ด้านเย็บด้วยผ้าสีแดง

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  ผ้าห่มลายของนางทองอยู่ คณฑา อายุผ้า 70 ปี

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากอุทัยธานี

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร