ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00070 ผ้าห่มขาว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00070 ผ้าห่มขาว
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00070

รหัส :  01-26-03-000070

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มขาว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 112

ยาว :  183

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :-

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : -

เส้นยืน :  ฝ้ายสีขาว

เส้นพุ่ง : ฝ้ายสีขาว ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีแดง,เขียว,เหลืองเย็บขอบทั้ง 3 ด้านผ้าสีแดง

สภาพ :  ชำรุดขาดตาราง

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ : -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากอุทัยธานี

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร