ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00071 ผ้าห่มลายพญานาค 4 หัว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00071 ผ้าห่มลายพญานาค 4 หัว
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00071

รหัส :  01-26-03-000071

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลายพญานาค 4 หัว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการด้วยฝ้าย

ขนาด กว้าง : 87

ยาว :  122

สูง :  0

ราคา :  800.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :-

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : -

เส้นยืน :  ฝ้ายสีขาว

เส้นพุ่ง : ฝ้ายสีขาว ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีแดง,เขียว,ดำ,น้ำเงิน และชมพู

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ : ผ้าห่มลายพญานาค 4 หัว ของป้าบุญทาอายุ 70 ปี ผู้ทอเสียชีวิต

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากอุทัยธานี

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร