ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00073 ผ้าคลุมหัวนาค

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00073 ผ้าคลุมหัวนาค
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00073

รหัส :  01-27-14-000073

ชื่อผ้า :  ผ้าคลุมหัวนาค

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการขิด

ขนาด กว้าง : 38

ยาว :  44

สูง :  0

ราคา :  500.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :-

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : -

เส้นยืน :  สีขาว

เส้นพุ่ง : สีขาวใช้เทคนิคการขิดด้วยฝ้ายสีม่วง,เหลือง,แดง,เขียว,และน้ำเงิน

สภาพ :  ดี
ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ : -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากอุทัยธานี

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร