ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00074 ผ้าปกหัวนาค (ผ้าโบราณ)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00074 ผ้าปกหัวนาค (ผ้าโบราณ)
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00074

รหัส :  01-27-14-000074

ชื่อผ้า :  ผ้าปกหัวนาค (ผ้าโบราณ)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 48

ยาว :  47

สูง :  0

ราคา :  900.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :-

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : -

เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีขาว

เส้นพุ่ง : ฝ้ายสีขาว ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีแดง,เขียว,ดำ,ส้มขอบ 2 ด้านเย็บด้วยผ้าสีแดงขอบ 2 ด้านที่เหลือปล่อยชายครุย

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ : -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากอุทัยธานี

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร