ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00076 ผ้าหน้ามุ้ง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00076 ผ้าหน้ามุ้ง
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00076

รหัส :  01-28-08-000076

ชื่อผ้า :  ผ้าหน้ามุ้ง

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 55

ยาว :  168

สูง :  0

ราคา :  1800.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :-

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : -

เส้นยืน :  ฝ้ายสีขาว

เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีขาวใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีดำ,แดง,เหลืองและเขียว

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ : -

หมายเหตุ :  ขอบผ้าทั้ง 3 ด้านผ้าฝ้ายสีแดง ขอบผ้าทางด้านล่างทำเป็นชายครุยตัวผ้าเย็บต่อตะเข็บตรงกลาง

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร