ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00077 ผ้าปูนอน (ผ้าล้อ)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00077 ผ้าปูนอน (ผ้าล้อ)
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00077

รหัส :  01-29-13-000077

ชื่อผ้า :  ผ้าปูนอน (ผ้าล้อ)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการขิด

ขนาด กว้าง : 68

ยาว :  154

สูง :  0

ราคา :  400.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :-

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : -

เส้นยืน :  ฝ้ายสีขาว

เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีขาวใช้เทคนิคการขิด ด้วยฝ้ายสีแดง,ส้ม,น้ำเงินและดำ

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ : ผ้กปูนอนอายุ 80 ปี

หมายเหตุ :  ขอบทั้ง 4 ด้าน เย็บด้วยผ้าฝ้ายสีแดง

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร