ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00078 ซิ่นหมี่โลด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00078 ซิ่นหมี่โลด
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00078

รหัส :  01-23-01-000078

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และการจก

ขนาด กว้าง : 71

ยาว :  97

สูง :  0

ราคา :  .00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  บริจาค

หัวซิ่น สูง :  13

หัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีแดง

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :   ไหมสีแดง,เขียว,ม่วง

ตัวซิ่น สูง :  62.5

ตัวซิ่น เส้นยืน : ไหมสีแดง

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ไหมสีแดงใช้เทคนิคการมัดหมี่สีแดง,เขียว,ม่วง,เหลือง

ตีนซิ่น สูง :  22.5

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : ฝ้ายคู่สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยไหมสีขาว,เขียว,เหลือง,ดำ

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ชำรุด ตัวซิ่นขาด ตีนซิ่นขาด

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :

หมายเหตุ :  

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร