ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00079 ซิ่นหมี่โลด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00079 ซิ่นหมี่โลด
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00079

รหัส :  01-23-01-000079

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และการจก

ขนาด กว้าง : 66

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  .00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  บริจาค

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  53

ตัวซิ่น เส้นยืน : ไหมสีม่วง

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ไหมสีม่วงใช้เทคนิคการมัดหมี่ด้วยไหมสีม่วง,เขียว

ตีนซิ่น สูง :  41

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง : ฝ้ายคู่สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีเขียว,ส้ม,ขาว,ฟ้า

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ชำรุดตีนซิ่นขาด

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :

หมายเหตุ :  

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร