ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00081 ซิ่นหมี่น้อย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ลำดับที่ 00081 ซิ่นหมี่น้อย
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00081

รหัส :  01-23-01-000081

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และการจก

ขนาด กว้าง : 72

ยาว :  95

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  บริจาค

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  54.5

ตัวซิ่น เส้นยืน : ฝ้ายคู่สีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ไหมใช้เทคนิคการมัดหมี่สีม่วง,เขียว,ส้ม,ดำทอคั่นด้วยฝ้ายสีดำ

ตีนซิ่น สูง :  47

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีดำ

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ไหมใช้เทคนิคการมัดหมี่สีม่วง,เขียว,ส้ม,ดำทอคั่นด้วยฝ้ายสีดำ

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ : -

หมายเหตุ :  -

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร