การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง แผ่นประคบสมุนไพร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/09/2008
ที่มา: 
สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

   

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2550

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (เพชรบูรณ์)

เรื่อง  แผ่นประคบสมุนไพร

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ไฟล์แนบขนาด
pom50012.pdf1.07 MB