ชาติพันธุ์ล้านนา - กะเหรี่ยง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
02/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

กะเหรี่ยง

คำว่า กะเหรี่ยง เป็นคำที่ใช้เรียกชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ปกติอยู่ตามพรมแดนทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ปกติชาวล้านนาเรียกชนพวกนี้ว่า ยาง (ดูรายละเอียดที่ ยาง)

-----------------------------------------------------------------------------------------
กะเหรี่ยงคอยาว

ปัจจุบันมียางหรือกะเหรี่ยงอีกเผ่าหนึ่งเรียกตัวเองว่า ปะด่อง โดยเหตุที่ยางหรือกะเหรี่ยงเผ่านี้มีคอยาว ทั่วไปจึงเรียกว่า กะเหรี่ยงคอยาว เข้ามาอยู่ในประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปลายปี 2527 เป็นต้นมา (ดูเพิ่มที่ ปะด่อง)