เครื่องแต่งกายล้านนา - ผ้ากัมพล

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

เครื่องแต่งกายล้านนา : ผ้ากัมพล

ผ้ากัมพล ตามรูปศัพท์เดิมหมายถึงผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์แต่ในส่วน ที่ว่าด้วยเครื่องใช้ของสงฆ์นั้น หมายถึงผ้ากว้างประมาณ 3- 4 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตรครึ่ง ทอมีเชิงชายย้อมด้วยสีเหลืองสลับสีน้ำตาลหรือสีดำ มีความกว้างประมาณ 1 ศอก และยาวประมาณ 1 เมตรครึ่ง ผ้านี้ชาวบ้านทำถวายพระเพื่อใช้เป็นผ้าคาเอว และคาดอกในการห่มดองทีเรียกกันว่า กระดองผ้า หรอ ดองผ้า ต่างจากสายประคด ซึ่งเป็นผ้ารัดสบงของสงฆ์ไทยภาคกลาง หากนำผ้าชนิดนี้มาติด หรือประดับกับต้นครัวทานหรือเครื่องไทยทานแล้ว มักจะเรียกต้นครัวทานนั้นว่า ต้นผ้ากำพล