ตำรากล้วยไม้ - ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
ตำรากล้วยไม้ สำหรับนักเลี้ยงกล้วยไม้ในประเทศไทย โดยระพี สาคริก นายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย

เนื้อหาตามสารบัญ
- การจำแนกกล้วยไม้
- ส่วนต่างๆ ของกล้วยไม้
- ดอกกล้วยไม้
- การขยายพันธุ์กล้วยไม้
-การผสมเกสรกล้วยไม้
- การเพาะเมล็ดกล้วยไม้
- หลักในการเลี้ยงกล้วยไม้ทั่วๆ ไป
- ศัตรูของกล้วยไม้
-  การใช้กล้วยไม้เป็นไม้ประดับ

ไฟล์แนบขนาด
KU0057450 (34).pdf20.98 MB