การละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เต้นขาเดียว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/12/2008
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

เต้นขาเดียว

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ขอนแก่น

  • อุปกรณ์และวิธีการเล่น

สถานที่ กลางแจ้ง
ผู้เล่น ไม่จำกัดวัย เพศและจำนวน

  • วิธีเล่น

- ผู้เล่นทุกคนขีดเส้นร่วมกันโดยเดินต่อกันเป็นแถว พร้อมกับร้องเพลงประกอบการเล่นว่า "ขีด ๆ ผู้ได๋บ่ขีด บ่ให้เล่นนำ" จะขีดเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้
- จับคู่แล้วทำการเสี่ยงแบ่งฝ่าย โดยคนแพ้จะอยู่กับฝ่ายแพ้ คนชนะจะอยู่กับฝ่ายชนะ
- ทั้งสองฝ่ายส่งตัวแทนมาทำการเสี่ยงกัน ฝ่ายไหนชนะจะได้เล่นเป็นฝ่ายวิ่งก่อน
- ฝ่ายชนะเข้าไปอยู่ในวง ฝ่ายแพ้อยู่นอกวง
- ฝ่ายแพ้จะเต้นขาเดียวไล่แตะฝ่ายชนะที่อยู่ในวง โดยจะเข้าไปเต้นทีละคน ถ้าฝ่ายเต้นสามารถไล่แตะถูกตัวผู้เล่นฝ่ายวิ่งคนใด คนนั้นถือว่าตาย ต้องออกไปอยู่วงนอกหมดสิทธิ์วิ่ง
- ฝ่ายไล่จะพยายามไล่แตะจนกว่าฝ่ายวิ่งจะหมด จึงจะได้เปลี่ยนมาเล่นเป็นฝ่ายวิ่งแทน แต่ถ้าฝ่ายไล่ตายหมดก่อนก็จะได้เล่นเป็นฝ่ายไล่ต่อไป

  • กติกา

- ถ้าฝ่ายวิ่งคนใดถูกคนเต้นขาเดียวแตะต้อง จะถือว่าตาย
- ถ้าฝ่ายเต้น ขาถูกพื้นทั้งสองขาพร้อมกัน จะถือว่าตาย
- ฝ่ายไหนตายหมดก่อนถือว่าแพ้ จะต้องเล่นเป็นฝ่ายไล่ในตาต่อไป

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
เล่นได้ทุกโอกาส

  • คุณค่า/แนวคิด/สาระ

- ฝึกให้มีความรับผิดชอบตามกฎกติกาของการเล่น
- ให้มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตน
- ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง