การละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - แข่งเรือบก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/12/2008
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

แข่งเรือบก

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ชัยภูมิ

  • อุปกรณ์และวิธีการเล่น

ไม้กระดาน ๒ แผ่น ยาวประมาณ ๑ วาเศษ พร้อมเชือกที่จะใช้รัดหลังเท้าติดกับไม้
วิธีการเล่น ผู้เล่นแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๒-๕ คน โดยจะรัดเท้าทั้ง ๒ ข้าง ไว้กับกระดาน ๒ แผ่น มือจับเอวหรือจับไหล่ของผู้ที่อยู่ข้างหน้า อาศัยความพร้อมเพรียงจะยกเท้าซ้ายพร้อม ๆ กัน ดันไม้กระดานไปข้างหน้า กลุ่มใดถึงเส้นชัยก่อนถือว่าชนะ

  • โอกาสหรือเวลาที่เล่น

ส่วนใหญ่จะเล่นในเทศกาลสงกรานต์

  • คุณค่า / แนวคิด / สาระ

นอกจากจะเป็นการออกกำลังขาแล้วยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสนุกสนาน การแข่งเรือบกจะเล่นกันในพื้นที่ ๆ ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน