การละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เดินกะโป๋ หรือ เดินกะลา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/12/2008
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

เดินกะโป๋ หรือ เดินกะลา

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ยโสธร

  • อุปกรณ์

ประกอบด้วยกะลาสองอันขนาดเท่าๆ กัน เจาะรูตรงกลางแล้วใช้เชือกหนึ่งเส้น ยาวประมาณ ๒-๓ เมตร หรือพอเหมาะกับผู้เล่น ปลายแต่ละข้างสอดเข้าไปในรูกะลาที่เจาะไว้ โดยคว่ำกะลาแล้วผูกปมเชือกไว้ให้โตกว่ารูของกะลาเพื่อกันเชือกหลุดเวลาเล่น

  • วิธีเล่น

ผู้เล่นจะขึ้นไปยืนบนกะลาโดยใช้นิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วชี้คีบเชือกบนกะลา มือสองข้างดึงเชือกให้ตึง และเดินแข่งขันกัน

  • โอกาสหรือเวลาที่จะเล่น

เล่นได้ทุกโอกาส แต่มักจะมีการเล่นเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆ

  • คุณค่า/ แนวคิด/ สาระ

เพื่อความสนุกสนาน และความสามัคคีในหมู่คณะ