การละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โค้งตีนเกวียน หรือระวงตีนเกวียน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/12/2008
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

โค้งตีนเกวียน หรือระวงตีนเกวียน

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ยโสธร

  • อุปกรณ์และวิธีเล่น

แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองพวก พวกหนึ่งยืนอีกพวกหนึ่งนั่งสลับกันเป็นวงกลมคล้ายล้อเกวียน พวกที่นั่งจะเอาเท้ายันกันไว้ตรงกลางคล้ายดุมเกวียนและเอามือจับกับคนที่ยืน จะเดินไปรอบๆ เป็นวงกลม ฝ่ายนั่งก็จะนั่งให้ก้นลอยพ้นพื้น หมุนตามไปโดยใช้เท้าที่ยันกันไว้นั้นเป็นศูนย์กลาง ถ้าฝ่ายนั่งทำมือหลุดหรือวงแยกออกจากกันก็จะเป็นฝ่ายแพ้ เปลี่ยนให้คนที่ยีนเป็นฝ่ายนั่งและคนที่นั่งเป็นฝ่ายยืน แล้วเล่นต่อ

  • โอกาสหรือเวลาที่จะเล่น

เล่นได้ทุกโอกาส แต่มักจะมีการเล่นเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆ เช่น ตรุษสงกรานต์ บุญข้าวสาก

  • คุณค่า/ แนวคิด/ สาระ

ชีวิตของคนเราหมุนวนไปคล้ายล้อเกวียนไม่หยุดนิ่ง