การละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - รำวงโบราณ หรือรำวงคองก้า

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/12/2008
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

รำวงโบราณ หรือรำวงคองก้า

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  หนองบัวลำภู

  • อุปกรณ์และวิธีการเล่น

ชาย หญิง จับกันเป็นคู่แล้วร่ายรำตามจังหวะเสียงกลองและเพลงประกอบ การร่ายรำที่เป็นจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ คือ การยักไหล่ และการเหวี่ยงสะโพก ทั้งชายและหญิง ส่วนดนตรีที่ใช้ประกอบการร่ายรำที่สำคัญ คือ กลอง ๒ หน้า

  • โอกาสหรือเวลาที่เล่น

นิยมเล่นในเทศกาลสำคัญ ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยว นิยมเล่น (ส่วนมาก) ในเวลากลางคืน หรือเล่นสมโภชในงานบุญต่าง ๆ

  • คุณค่า / แนวคิด / สาระ

สถานการณ์การเมืองแต่ละยุคสมัยจะมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม แม้กระทั่งการละเล่น จะสังเกตได้จากเนื้อเพลงโดยทั่วไปที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต หรือแม้การกล่าวถึงผู้นำประเทศ การกล่าวถึงผู้นำในยุคจอมพลแปลก พิบูลย์สงคราม เป็นต้น
๑. เพื่อเป็นการนันทนาการในกลุ่ม ชุมชน และหมู่บ้าน
๒. เพื่อผ่อนคลายยามว่างจากการทำนา ทำไร่
๓. เพื่อความบันเทิง
๔. สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคน สังคมและชุมชน