วารสารเสียงรามัญ (ฉบับที่ ๗ ม.ค. - ก.พ. ๕๐) เรื่องเด่น อคติทางชาติพันธุ์ที่มอญต้องเผชิญ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/02/2009
ที่มา: 
http://www.monstudies.com

วารสารเสียงรามัญ (ฉบับที่ ๗ ม.ค. - ก.พ. ๕๐)

เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมมอญในทุกแง่มุมได้ที่นี่ค่ะ
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.monstudies.com

ไฟล์แนบขนาด
voiceofmon07.pdf4.43 MB