จิตอาสา

ศิลปะที่งดงาม ศิลปะที่รับใช้สังคม - เติมหัวใจให้สังคม (ครั้งที่ 5)

Watch this video!


ความยาว 8.12 นาที

 

เติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5
20สิงหาคม 2551

ก่อนฐานสานความสุข - เติมหัวใจให้สังคม (ครั้งที่ 5)

Watch this video!

ความยาว 15.58 นาที

 

เติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 5
20สิงหาคม 2551

รักษ์สัตว์ รักสังคม - เติมหัวใจให้สังคม (ครั้งที่ 4)

Watch this video!


ความยาว 3.01 นาที

เติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 4
11 กรกฎาคม 2551
โรงแรมมิราคัล แกรนด์ คอนเวชั่น

แผนที่คนดี แบ่งปันหนังดี Happiness All Around - เติมหัวใจให้สังคม (ครั้งที่ 4)

Watch this video!

 ความยาว 6.20 นาที

เติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 4
11 กรกฎาคม 2551
โรงแรมมิราคัล แกรนด์ คอนเวชั่น

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด มิตรช่วยมิตร เพื่อนช่วยเพื่อน - เติมหัวใจให้สังคม (ครั้งที่ 4)

Watch this video!

ความยาว 16.36 นาที

 

เติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 4
11 กรกฎาคม 2551
โรงแรมมิราคัล แกรนด์ คอนเวชั่น

สร้างงานศิลป์ สานความดี สู่ใจดวงน้อย - เติมหัวใจให้สังคม (ครั้งที่ 4)

Watch this video!


ความยาว 3.28 นาที

เติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 4
11 กรกฎาคม 2551
โรงแรมมิราคัล แกรนด์ คอนเวชั่น

Syndicate content