ครอบครัว

เหตุแห่งความแตกแยกของครอบครัวไทย - ศ.ระพี สาคริก

เหตุแห่งความแตกแยกของครอบครัวไทย 1 เม.ย. 2544. 9 หน้า

ครูผู้สร้างครอบครัวเข้มแข็ง (2/2) - - เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 (8/10/51)

Watch this video!

ดีวีดี เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

 

ที่ตอนที่ 5/2 "ครูผู้สร้างครอบครัวเข้มแข็ง"   (ความยาว 10.17 นาที)

ครูผู้สร้างครอบครัวเข้มแข็ง (1/2) - - เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 (8/10/51)

Watch this video!

ดีวีดี เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

 

ที่ตอนที่ 5/1 "ครูผู้สร้างครอบครัวเข้มแข็ง"   (ความยาว 10.17 นาที)

สังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัว - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 2/2)


39:32 minutes (36.2 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "สังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัว"
วันที่ 10 มกราคม 2545

สังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัว - ศาตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 1/2)


46:09 minutes (42.26 MB)

ศาตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "สังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัว"
วันที่ 10 มกราคม 2545

Syndicate content