ภูไท

เทคนิคการขิด - ผ้าลายขิด กลุ่มไทกูยหรือส่วย เขมร, ไทยครั่ง, ไทยยวน

เทคนิคการขิด - ผ้าลายขิด กลุ่มไทกูยหรือส่วย เขมร, ไทยครั่ง, ไทยยวน

ผ้าลายขิดของกลุ่มไทกูยหรือ ส่วย เขมร

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (3) ผ้ายกมุกภูไท

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (3)

ผ้ายกมุกภูไทหรือผู้ไทย

จุลกฐินในพื้นถิ่นภูไท

จุลกฐินในพื้นถิ่นภูไท

ผืนผ้าบนกี่ค่อย ๆ ทอได้เป็นผืน กี่ที่เสร็จเรียบร้อยก็นำลงมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวร ผ้าสบง ผ้าอังสะ ผ้าสังฆาฏิ ผ้ารัดประคต และผ้าห่ม พระประธานอีก 1 ผืน

Syndicate content