ผ้ายกมุข

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (3) ผ้ายกมุกภูไท

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (3)

ผ้ายกมุกภูไทหรือผู้ไทย

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (2) ผ้ายกมุกไทยวน

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (2)

ลายยกมุก ที่พบแปลกออกไปจากผ้ายกมุกของไทยวนส่วนใหญ่คือ ผ้ายกมุกไทยวน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียกว่า ลายมุกเต้น ซึ่งเป็นลายขีดปะง่ายๆ

Syndicate content