อิ้วฝ้าย

จากฝ้ายกลายเป็นเส้น -เส้นฝ้าย การผลิตเส้นใยฝ้าย

จากฝ้ายกลายเป็นเส้น -เส้นฝ้าย การผลิตเส้นใยฝ้าย
เนื้อเรื่องและภาพจาก หนังสือผ้าไทย  

Syndicate content