ประเพณีการแต่งงาน

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - ชิงเปรต

ชิงเปรต

ภาค      ภาคใต้
จังหวัด   พัทลุง
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - การแข่งโพน

การแข่งโพน

ภาค        ภาคใต้
จังหวัด     พัทลุง
ช่วงเวลา   ปลายเดือนสิบ ก่อนประเพณีชักพระ

Syndicate content