ไหม

ประเภทของผ้าทอไทย

ประเภทของผ้าทอไทย

อุปกรณ์การทอผ้าไหมไทย

อุปกรณ์การทอผ้าไหมไทย

กรรมวิธีการทำผ้าไหมไทย (Thai silk Making)

กรรมวิธีการทำผ้าไหมไทย (Thai silk Making)

 

ไหมพันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ 1

ไหมพันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ 1


 

ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมอุดรธานี

ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมอุดรธานี

 

ไหมพันธุ์นครราชสีมาลูกผสม 1

ไหมพันธุ์นครราชสีมาลูกผสม 1

 

ไหมไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35 (พันธุ์ดอกบัว)

ไหมไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35 (พันธุ์ดอกบัว)

 

Syndicate content