ผ้าขิด

เทคนิคการขิด - ผ้าลายขิด กลุ่มไทกูยหรือส่วย เขมร, ไทยครั่ง, ไทยยวน

เทคนิคการขิด - ผ้าลายขิด กลุ่มไทกูยหรือส่วย เขมร, ไทยครั่ง, ไทยยวน

ผ้าลายขิดของกลุ่มไทกูยหรือ ส่วย เขมร

เทคนิคการขิด - วิธีการทอผ้าขิด

วิธีการทอผ้าขิด   
เนื้อหาและภาพ จากหนังสือผ้าไทย
 
การทอผ้าขิด

ลวดลายพรรณพฤกษาในผ้าขิด กับความเชื่อของชนเผ่าไท

 ลวดลายพรรณพฤกษาในผ้าขิด กับความเชื่อของชนเผ่าไท

Syndicate content