ผ้าจังหวัดตรัง

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดตรัง

ผ้ายกดอกลายกลีบบัว
Yok-Dok Greep-Bua Pattern cloth

 

Syndicate content