วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E3.HTML

ผ้ายกดอกลายกลีบบัว
Yok-Dok Greep-Bua Pattern cloth

 

ผ้าทอนาหมื่นศรีอยู่ที่ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง เป็นผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนใหญ่เป็น ผ้าทอยกดอก อาทิ ลายกลีบบัว ลายสี่ทิศและลายเสาวรส สำหรับเส้นด้ายย้อมสีสด ใช้เครื่องทอขนาดใหญ่จึง ได้ผ้าผืนกว้าง มีลายเชิงที่มีรูปแบบคล้ายผ้าจากตำบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
ผ้าทอนาหมื่นศรีมีความสัมพันธ์กับประเพณีความเชื่อในชุมชน คือ ผ้าพานช้างมีขนาดกว้างประมาณ หนึ่งศอก ยาวประมาณหนึ่งวา ใช้พาดเหนือหีบศพก่อนเผา ลวดลายที่ทอจะเป็นคำกลอนหรือโคลงประวัติผู้ตาย มีคติสอนใจให้ยึดมั่นในคุณความดี เป็นมรณานุสติ เมื่อเผาศพแล้วนิยมตัดแบ่งผ้าพานช้างออกเป็นชิ้น ๆ ถวายพระ เพื่อใช้เป็นผ้าเช็ดปาก เช็ดมือและปูโต๊ะ นอกจากนี้ยังมีผ้าทอบ้านใสบ่อ ผ้าทอบ้านหรั่ง ผ้าทอห้วยนาง ผ้าทอนาแขก และผ้าบาติก

    Trang

Na Muan Sri woven cloths of Na Muan Sri Sub-district is a local fabric considered to be a symbol of the south. Most is Yok-Dok in many patterns such as Greep-Bua, Si-Tit and Sao-Waros, all of which use a large loom in order to produce large pieces of cloth, similar to the Had Seaw cloth from Sukhothai province.
Na Muan Sri woven cloths are traditionally related to Pan Chang cloths in size. Religious words are woven into Pan Chang cloth 1 X 2 meters in size. These pieces of cloths are normally use to drape over a coffin before cremation. There are poems on the cloth designed to teach morals to those attending the cremation rite. After the cremation, the cloth is cut into pieces to give to monks as a tablecloth and napkin.
Trang also produces cloth called Ban Sai-Bor, Ban Rang, Huay-Nang, Ban Na-Kaeg and Batik.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค